September 2016

Redigert av Eivind Farstad

Vekst i flytrafikken

Økning på 1 prosent i passasjertrafikken med fly i august, med økning i både innenlandsk og utenlandsk trafikk.

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. August 2016, juni – august 2016 og september 2015 – august 2016.


Type trafikk

August 2016
Siste måned

Juni – august 2016
Siste tre måneder

Sept. 2015 – aug. 2016
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

2

 -1,1

-0,1

Utenlandsk trafikk

1

  0,1

 1,1

All trafikk

1

 -0,5

 0,4

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Liten nedgang for Hurtigruten

Litt færre reiser med Hurtigruten i 2. kvartal 2016.

Tabell 7: Antall reiser med Hurtigruten, 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015. 1. - 4. kvartal 2015 og 1. – 2. kvartal 2016. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

Tidsperiode

Antall passasjerer

Endring %

Hele året 2011

450 249

0,2

Hele året 2012

439 542

-2,4

Hele året 2013

342 968

-22,0

Hele året 2014

352 029

2,6

Hele året 2015

382 927

8,8

1. kvartal 2015

67 278

6,9

2. kvartal 2015

106 671

8,1

3. kvartal 2015

145 718

10,8

4. kvartal 2015

63 260

7,5

1. kvartal 2016

69 022

2,6

2. kvartal 2016

102 136

-4,3

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Nedgang i godsmengden

En liten nedgang i godsmengden i havnene i 2. kvartal sammenlignet med året før.

Tabell 9: Havnestatistikken. Godsmengde i innenriks- og utenriksfart. 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015, 1. – 4. kvartal 2015 og 1. -  2. kvartal 2016. Millioner tonn.

Tidsperiode

Godsmengde i alt

Av dette utenriks

Hele året 2011

180,2

117,0

Hele året 2012

182,0

114,7

Hele året 2013

184,1

112,9

Hele året 2014

179,9

108,5

Hele året 2015

185,0

120,7

 

 

 

1. kvartal 2015

43,6

29,0

2. kvartal 2015

46,8

30,0

3. kvartal 2015

49,4

31,6

4. kvartal 2015

45,2

30,1

 

 

 

1. kvartal 2016

45,5

29,1

2. kvartal 2016

46,0

30,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Vekst for kollektivtrafikken

Flere passasjerer reiste kollektivt i 2015.

Tabell 10: Kollektivtransport. Utkjørt distanse og antall passasjerer, etter transportform. 2014 og 2015. Endring i forhold til året før.

 

 

2014

    2015

Endring %

Utkjørt distanse (1 000 km)

 

 

Alle transportformer

 

420 605

419 078

-0,4

Buss

 

362 837

358 132

-1,3

Båt

 

6 532

6 565

0,5

Bane

 

51 236

54 381

6,1

Passasjerer (1 000 passasjerer)

 

 

Alle transportformer

 

572 872

600 670

4,9

Buss

 

343 657

355 920

3,6

Båt

 

10 037

11 042

10,0

Bane

 

219 178

233 708

6,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger