Sense.DAT - Informasjon og ofte stilte spørsmål

Data vil bli registrert  fra 20. august til 1. oktober. Datainnsamlingen er nå over.

Klikk her for detaljert deltakerinstruksjon.

Klikk her for mer informasjon om Huaweii/Honour

Ofte stilte spørsmål

 1. Jeg har iPhone og får kun appen på nederlandsk. Hva gjør jeg?
 2. Jeg klarer ikke å logge inn. Får feilmelding på passordet. Hva gjør jeg?
 3. Hvordan korrigerer jeg og gir tilbakemelding på reisene mine?
 4. Hvordan virker programmet?
 5. Hvordan blir dataene mine behandlet?
 6. Jeg opplever at appen registrerer reiser som ikke har funnet sted – hva er årsaken til det?
 7. Hele reisen er markert grått i reiseloggen – hva betyr det?
 8. Reisen min har bestått av flere ulike typer transportmidler – er det mulig å splitte reisene?
 9. Jeg finner ikke transportmiddelet mitt i oversikten – hva gjør jeg?
 10. Jeg ønsker å markere flere steder som «home» - hva gjør jeg?
 11. Kan jeg legge til reiser appen ikke har registret?
 12. Jeg har lastet ned appen, men den registrerer ingen ting – hva gjør jeg?
 13. Pause i registreringer
 14. Batteribruk
 15. Er det viktig å registrere hva turen gikk ut på, eller er det først og fremst transportmiddel dere vil vite?

 16. Appen tar feil hele tiden/bruker veldig lang tid på å hente inn reisene mine.

 17. Andre spørsmål?

 

 

1. Jeg har iPhone og får kun appen på nederlandsk. Hva gjør jeg?

Problemet er trolig at det ikke er installert et andrespråk på telefonen. Dersom engelsk ikke ligger inne som andrespråk vil appen automatisk velge nederlandsk. Følg oppskriften her for å legge til språk.

2. Jeg klarer ikke å logge inn. Får feilmelding på passordet. Hva gjør jeg?

Sjekk først om det ikke har sneket seg inn en ekstra ‘a’ i domain. Det skal stå datmobility (ikke datamobility). Hvis det fortsatt gir feilmelding. Ta et skjermbilde og send til sense.dat@toi.no

3. Hvordan korrigerer jeg og gir tilbakemelding på reisene mine?

Klikk her for å se oppskrift på hvordan korrigere og gi tilbakemelding på reisene.

Når en tur bli manuelt korrigert må man først lagre aktiviteten (lagreknapp på toppen av siden). Den grønne knappen er den endelige bekreftelsen av at alle endringer (lagrede!) detaljer er korrekte. Å trykke på den grønne knappen kan kun gjøres én gang og kan ikke omgjøres. Ved å trykke på den røde knappen markerer man turen som korrupt/ Ghost trip.

4. Hvordan virker programmet?

Etter innlogging vil applikasjonen starte å registrere reisene dine automatisk, og dette skjer i bakgrunnen til andre applikasjoner på telefonen. Du kan se dine reisebevegelser i appen. Applikasjonen legger til (ved å gjette) reisemåte, formål og hyppig besøkte lokaliteter.

5. Hvordan blir dataene mine behandlet?

Ved å ta i bruk tjenesten/ laste ned appen godtar du vilkårene for personvern (privacy policy) som ligger tilgjengelig i appen og i Google play/App store. Det er frivillig å delta, og du kan på hvilket som helst tidspunkt trekke deg fra datainnsamlingen. Les engelsk versjon av privacy policy her.

Dataene lagres av Mobidot og behandles i et sikkert datasenter i Nederland. Datainnsamlingen foregår i perioden 27.08.2018 til 15.10.2018. Dataene vil etter registreringsperioden slettes fra serverne i Nederland. Dataene vil kun bli brukt til forskningsformål hos TØI, og vil ikke bli utlevert til andre parter. Dataene analyseres og presenteres på aggregert nivå slik at ingen enkeltindivider kan identifiseres.  De anonymistere dataene vil bli lagret og brukt til Forskningsformål hos TØI, uten noen form for kommersiell utnyttelse. For utdypende informasjon, se eposten du fikk med brukernavn og passord.

Undersøkelsen er meldt til Norsk senter for Forskningsdata (NSD).

6. Jeg opplever at appen registrerer reiser som ikke har funnet sted – hva er årsaken til det?

Dette er såkalte «Ghost trips». WiFi-tilkoblingspunkter har GPS koordinater som blir tildelt fra bredbåndsgiveren. Enkelte ganger endres disse koordinatene av utgiveren, hvilket kan føre til en endring av telefonens posisjon, og føre til at appen starter å måle en tur. I disse tilfeller er det referansepunktet som forflytter seg – og ikke telefonen. Disse turene kan du markere som korrupt (bruke rød knapp).

7. Hele reisen er markert grått i reiseloggen – hva betyr det?

Et grått felt kan representere to ting:

 • En oppdaget manglende tur/reise i systemet. Ved å bruke redigeringsmodus kan du manuelt legge inn turen. Klikk her for oppskrift på redigering av reise.
 • En tur som har blitt avvist ved bruk av rød knapp (da markert som en «ghost trip»).

 

8. Reisen min har bestått av flere ulike typer transportmidler – er det mulig å splitte reisene?

Nei, dessverre er ikke det mulig i denne versjonen av appen.

9. Jeg finner ikke transportmiddelet mitt i oversikten – hva gjør jeg?

Dersom du ikke finner aktuelt reisemiddel (motorsykkel, elbil, ferge el.l.) bruker du kategorien «other».

10. Jeg ønsker å markere flere steder som «home» - hva gjør jeg?

Klikk her for oppskrift hvordan endre sted.

11. Kan jeg legge til reiser appen ikke har registret?

Det er ikke mulig å legge inn reiser manuelt uten at en form for reise er registret av telefonen. Enkelte turer har appen registret at man har beveget seg og turen står som «unknown» og er markert grå. I de tilfeller kan man redigere reisen. Følg oppskriften her.

12. Jeg har lastet ned appen, men den registrerer ingen ting – hva gjør jeg?

Sjekk først at du har slått på GPS og Wifi. Appen bruker litt tid på å gjøre reisene synlig for brukeren. Som regel vil reisene dukke opp i løpet av ett døgn (24 timer).

Dersom det ikke skjer, kan du velge mellom:

 • Beskriv kort problemet på engelsk, legg ved brukernavnet (iteXXX) og send e-posten til pvdmede@dat.nl  
 • Beskriv kort problemet på norsk, legg ved brukernavnet (iteXXX) og send e-posten til sense.dat@toi.no 

13. Pause i registreringer

Du kan pause registreringene når du vil. I pauseperioden blir ingen aktiviteter lagret. Etter perioden, starter appen automatisk opp.  

14. Batteribruk

Appen har blitt utviklet for å bruke minst mulig strøm. Den vil allikevel kreve noe hyppigere ladning av telefonen, avhengig av hvor mye du er på farten. Ladning en gang i døgnet skal være tilstrekkelig.

15. Er det viktig å registrere hva turen gikk ut på, eller er det først og fremst transportmiddel dere vil vite?

Det er først og fremst transportmiddelet vi er ute etter, men alt du orker å registrere/rette er fint! Føringer for kategoriseringer av formål som kan være vanskelig og plassere er som følger: a) Reise til/fra trening = leisure, b) Hente/bringe-reise= personal trip og c) Dra på hytta=leisure

16. Appen tar feil hele tiden/bruker veldig lang tid på å hente inn reisene mine.

Appen bruker litt tid på å vurdere reisene dine. Ved at du gir tilbakemeldinger i form av å endre reiser som er registrert feil, og markere riktige reiser som grønne vil appen lære og bli bedre.

17. Andre spørsmål?

Sjekk vår Facebook-side og/eller beskriv problemet i en e-post.

For tekniske utfordringer med appen: Beskriv kort problemet på engelsk, legg ved brukernavnet (iteXXX) og send mailen til pvdmede@dat.nl  

For andre spørsmål: Beskriv kort problemet på norsk, legg ved brukernavnet (iteXXX) og send mailen til sense.dat@toi.no 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger