Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Zambia Axle Load Control Programme - An Appraisal

Zambia Axle Load Control Programme - An Appraisal

Forfattere: Henning Lauridsen, Hagai K. S. Bishanga
Rapportnr: 568/2002
ISBN: 82-480-0255-1
Språk: English

NORAD støtter et veisektorprogram i Zambia. Overlast av tunge kjøretøyer er svært vanlig og bidrar i stor grad til nedbrytning av veiene og økte vedlikeholdskostnader. Et mer effektivt system for kontroll av overlast er nå nødvendig og NORAD vil vurdere å støtte dette. Rapporten beskriver resultatet av en analyse av det programmet for kontroll av overlast som Zambia har lagt frem. Den konkluderer med at det foreslåtte programmet er svært relevant og at det er en nasjonal prioritet innen veisektoren. Innhold og opplegg for programmet er i generelt bra, men det er behov for noen modifikasjoner. Bærekraften kan bli klart bedre med mindre endringer av de institusjonelle og organisatoriske rammer. Rapporten anbefaler forberedelsene til programmet fortsetter og at de foreslåtte endringer/modifikasjoner innarbeides i opplegget.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger