Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Yrkesaktives reiseaktivitet. En analyse av faktorer som påvirker bilordninger, parkeringsmuligheter, omfang og transportmiddelbruk på reiser til/i arbeid i Oslo-området

Yrkesaktives reiseaktivitet. En analyse av faktorer som påvirker bilordninger, parkeringsmuligheter, omfang og transportmiddelbruk på reiser til/i arbeid i Oslo-området

Forfattere: Jens Rekdal
Rapportnr: 444/1999
ISBN: 82-480-0107-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Fra et samfunnsøkonomisk synspunkt er det spesielt viktig å få redusert omfanget av bilreiser i rushtidene. Selv om andelen tjenesteriser i rushtidene ikke er ubetydelig, er det neppe disse reisene som vil bli redusert mest dersom transportpolitikken dreies i en "mer optimal" retning. Gunstige bilordninger og gode parkeringsmuligheter gir vektige incentiver for bilbruk på alle typer reiser. Gunstige bilordninger er ikke av stor kvantitativ betydning for omfanget av reiser til og i arbeid. Gratis og sikker parkering er av mye større betydning både fordi dette verdsettes svært høyt av de yrkesaktive, og fordi gratis parkering er svært utbredt også i de mer sentrale områder i Oslo, hvor slik parkering egentlig kunne fordelsbeskattes. En alternativ parkeringspolitikk i områder hvor arealer til dette formål ikke har noen nevneverdig alternativverdi, må begrunnes ut i fra en "nest-best" tankegang, som tar utgangspunkt i at det er bilturen og ikke parkeringen som er underpriset.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger