Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Vurdering av INMAP som modellverktøy for arealbruk

Vurdering av INMAP som modellverktøy for arealbruk

Forfattere: Chi Kwan Kwong, Wiljar Hansen
Rapportnr: 1635/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2145-2
Språk: Norsk bokmål
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

INMAP er utviklet av Rambøll som et tilleggsverktøy til regionale transportmodeller (RTM). Formålet er å forbedre befolknings- og arbeidsplassdata til RTM, slik at fordeling av befolkningsveksten i større grad gjenspeiler antatt arealutvikling i kommunene. Metodikken tar for seg utbyggingspotensiale i arealplaner og boligbaser og regner om til potensiale for befolknings- og arbeidsplassvekst på grunnkretsnivå. Fordelingen av befolkningsveksten påvirkes av forutsetninger om flytting, fortetting og befolkningstak, samt grunnkretsenes attraktivitet ut i fra transporttilgjengelighet beregnet med RTM. INMAPs tilnærming gir fornuftige resultater av isolerte effekter, men den samlete virkningen virker mindre intuitiv. Refordeling av befolkningsveksten basert på INMAPs attraktivitetsberegning gir en særlig sterk sentralisering til områder med høy transporttilgjengelighet. En nærmere undersøkelse av hvordan attraktivitetsberegning påvirker resultatene i INMAP er anbefalt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger