Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Vurdering av behov for halvårlig kontroll av bremser på tunge kjøretøy

Vurdering av behov for halvårlig kontroll av bremser på tunge kjøretøy

Forfattere: Per G Karlsen
Rapportnr: 790/2005
ISBN: 82-480-0542-9
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0543-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Statens vegvesen har som målsetting at 95 % av tunge kjøretøy ute på vegen skal ha en bremsevirkning som tilfredsstiller kravene innen 2011. En tilstansundersøkelse i 2001 viste at det var 70 % av kjøretøyene som hadde tilfredsstillende bremser. Basert på en undersøkelse av 241 kjøretøy, hvor tilstanden til bremsene er vurdert i lys av når de sist var inne til periodisk kontroll, har vi vurdert effekten av en eventuell halvårlig kontroll av bremsene på tunge kjøretøy. Kjøretøyene er inndelt i to hovedgrupper - biler og tilhengere. Det er vesentlig flere tilhengere som blir underkjent på grunn av feil ved bremsene sammenlignet med biler, men den relative effekten av en halvårlig kontroll er vesentlig større for tunge biler. For å nå målsettingene er det ikke tilstrekkelig med halvårlig kontroller, men det kan være et vesentlig bidrag. Det kan i tillegg behov for tiltak som innebærer at sjåfører og transportører tar større ansvar for vedlikehold av sin kjøretøy.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger