Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Virkninger av å innføre vrakpremie på biler i 1996

Virkninger av å innføre vrakpremie på biler i 1996

Forfattere: Viggo Jean-Hansen
Rapportnr: 1079/1997
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

I 1996 ble det innført en vrakpremie på 5000 kr i tillegg til vrakpanten på 1000 kr for innleverte vrak. Dette førte til at over 211 000 personbiler ble vraket i 1996 mot under 61 000 året før. I notatet stilles det opp en nyttekosntadsanalyse av dette tiltaket. Denne analysen setter miljøvirknin-gene av tiltaket opp mot hva tiltaket faktisk kostet staten i økte utbetalinger. Vi har også sett på virkninger av tiltaket for bileiere og for bilopp-huggere. Resultatet viser at tiltaket «vrakpremie» var helt klart samfunnsøkonomiske ulønnsomt. Nyttekostnadsbrøken av tiltaket er beregnet til 0,5. Det må understrekes at prosjektet bare har vurdert de helt kortsiktige virkningene av tiltaket.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger