Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Virkning av støy på barn i læresituasjoner. En litteraturgjennomgang.

Virkning av støy på barn i læresituasjoner. En litteraturgjennomgang.

Forfattere: Alf Glad, Astrid Helene Amundsen, Ronny Klæboe
Rapportnr: 519/2001
ISBN: 82-480-0199-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Undersøkelser fra andre land viser at støynivåene i klasserom kan ligge langt over gjeldende krav. Elever utsatt for kronisk støy synes å ha dårligere leseferdigheter enn andre barn. Støy kan påvirke barnas motivasjon og virke som en distraktor. Langtidshukommelsen synes også å påvirkes av både kronisk og akutt støy. Høye støynivåer i skoler og barnehager fører til at lærere og elever må heve stemmen for å bli hørt, noe som kan føre til stemmeproblemer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger