Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Vinterdekk med eller uten pigger - betydning for trafikksikkerheten

Vinterdekk med eller uten pigger - betydning for trafikksikkerheten

Forfattere: Stein Fosser, Inger-Anne F Sætermo
Rapportnr: 310/1995
ISBN: 82-7133-954-0
Språk: Norwegian

Det er sendt spørreskjema til eiere av ca 20 000 tilfeldig valgte forsikrede biler og ca 17 000 som hadde rapportert kollisjonsskade vinteren 1994/95. Alle var biler forsikret hos Gjensidige. Undersøkelsen er gjennomført som en case control-studie hvor vi har forsøkt å kontrollere for alle faktorer som har sammenheng med valg av type vinterdekk og uhellsrisiko. Resultatene viser at vinteren sett under ett var det ingen signifikant forskjell i sannsynligheten for å bli involvert i uhell mellom de som bruker piggdekk og de som bruker piggfrie dekk.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger