Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Vern av kollektivtransportens ansatte mot vold, trusler og ran. Veileder

Vern av kollektivtransportens ansatte mot vold, trusler og ran. Veileder

Forfattere: Trine Hagen
Rapportnr: 769/2005
ISBN: 82-480-0496-1
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0498-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Hensikten med veilederen er å styrke og forbedre kollektivtransportbedriftenes arbeid for å bedre tryggheten i egen bedrift. Veilederen omhandler tiltak rettet mot arbeidstakere i landbasert kollektivtransport (buss, skinnegående transport og taxi). Tiltakene vil bidra til å forhindre vold, ran og trusler, og å begrense skadeomfanget av slike hendelser. Veilederen beskriver tiltak som arbeidsgiver kan iverksette på forskjellige områder, og gir eksempler på bedrifter som driver et godt og helhetlig sikkerhetsarbeid. Veilederen inneholder også et juridisk kapittel, stikkordregister, anbefalt litteratur, kontakter og nyttige web-adresser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger