Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Verdsetting av transportsikkerhet. En kunnskapsoversikt for RISIT-programmet.

Verdsetting av transportsikkerhet. En kunnskapsoversikt for RISIT-programmet.

Forfattere: Kjartan Sælensminde
Rapportnr: 634/2003
ISBN: 82-480-0329-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten gir en kunnskapsoversikt om verdsetting av transportsikkerhet. Hovedkonklusjonene i rapporten er at: I) Det er store forskjeller i verdsetting av transportsikkerhet i ulike lands nyttekostnadsanalyser og at inkludering av velferdstap basert på folks preferanser er den viktigste årsaken til forskjellene. II) Det er ikke empirisk grunnlag for å differensiere verdsettingen av sikkerhet mellom transportgrener. III) Det er store svakheter ved dagens kunnskap og tidligere verdsettingsstudier. Følgelig er det behov for nye og bedre studier. IV) Usikkerhet i verdsetting bør håndteres i nyttekostnadsanalyser. Det er ikke funnet eksempler på at dette gjøres på en formalisert måte i noe land i forbindelse med NKA av samferdselsprosjekter.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger