Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Velferd og mobilitet - Identifisering og analyse av segmenter i befolkningen med ulik reiseaktivitet

Velferd og mobilitet - Identifisering og analyse av segmenter i befolkningen med ulik reiseaktivitet

Forfattere: Guro Berge
Rapportnr: 442/1999
ISBN: 82-480-0105-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Ut fra særegenheter i mobilitet kan befolkningen deles i fem mobilitetssegmenter, Langveisfarende, Immobile, Lokalmobile, På farten og Pliktmobile. Analysen viser at segmentenes transportmuligheter (omgivelsesfaktorer og mobilitetsevne) i ulik grad påvirker deres mobilitet. Transportmulighetenes velferdsmessige betydning er størst for de Lokalmobile og Immobile, som trenger et spesielt tilrettelagt transportsystem. For de Langveisfarende, de På farten og de Pliktmobile er mobiliteten i større grad et resultat av egne preferanser. Et effektivt transportsystem vil likevel kunne gjøre hverdagen lettere for disse segmentene. En kvalitativ analyse viser at de ulike segmentene har forskjellig forhold til sine reiser. Langveisfarende ser på sine reiser som en del av investeringen for å bo der de ønsker. Dårlig helse gjør at Immobile og Lokalmobile sine reiser er en barriere som må mestres. Stress er et viktig element for På farten og Pliktmobile, likevel er mange av reisene for På farten knyttet til en positiv forventning til aktiviteten de skal på. På grunn av barn og jobb gjøres reisene til de Pliktmobile på lånt tid fra andre aktiviteter.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger