logo

Søk

Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Vekter i De nasjonale reisevaneundersøkelsene: Et historisk overblikk

Vekter i De nasjonale reisevaneundersøkelsene: Et historisk overblikk

Forfattere: Fredrik Alexander Gregersen
Rapportnr: 1548/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1856-8
Språk: norsk
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten gir en kort innføring i hvordan vektene i De nasjonale reisevaneundersøkelsene (RVU) er bygget opp og råd angående bruk.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no