Du er her

Varestrømmer og forsendelser i byområder

Forfattere: Daniel Ruben Pinchasik, Inger Beate Hovi
Rapportnr: 1649/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2166-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Informasjon om varestrømmer og sendinger på et detaljert geografisk nivå har lenge manglet i Norge. Med tanke på planlegging og forvaltning av byområder er det derfor ønskelig med bedre innsikt i vare- og transportstrømmer i urbane strøk. I rapporten kartlegger, diskuterer og sammenlikner vi varestrømmer inn til, ut fra, og internt i en rekke byområder, bykommuner og innerbyer, fordelt over et antall hovednæringsgrupper. I tillegg til tonnmengder for disse områdene, belyses og diskuteres også antall sendinger og gjennomsnittlig sendingsstørrelse. Mens resultatene vil bidra med mer geografiske detaljert innsikt, har arbeidet også avslørt en rekke utfordringer i datagrunnlaget. Disse har vi så langt det var mulig tatt hensyn til og de vil bli tatt med i videre arbeid.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger