Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Valg av transportemballasje - transportmessige konsekvenser -

Valg av transportemballasje - transportmessige konsekvenser -

Forfattere: Rolv Lea
Rapportnr: 1080/1997
Språk: Norwegian

Bølgepappemballasje er sammenlignet med gjenbruksemballasje med hensyn til transportmessige konsekvenser. Beregningene bekrefter i stor grad at bølgepappemballasje medfører mindre transportarbeid og større mengder brukt emballasjemateriale. Det fremkommer at det er svært mange forhold som er med og kan påvirke disse resultatene, som derved ikke kan antas å være almengyldige. Hver enkelt logistikkjede må vurderes for seg. Det har i dette prosjektet ikke fremkommet holdepunkter for at forbrukerens utgifter påvirkes av emballasjesystemet. Effekten av materialgjenvinning – både på transportarbeid og miljøkonsekvenser – bør tas hensyn til i videre arbeider på dette feltet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger