Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Valg av indikatorer på sikkerhet i vegtrafikken.Trafikantadferd og kjøretøykvalitet.

Valg av indikatorer på sikkerhet i vegtrafikken.Trafikantadferd og kjøretøykvalitet.

Forfattere: Svenn Fjeld Olsen
Rapportnr: 751/2004
ISBN: 82-480-0463-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I denne rapporten går vi kritisk gjennom alle indikatorer på sikkerhet innenfor områdene trafikantadferd og kjøretøykvalitet. Tre til fem av disse blir valgt ut som de viktigste. Hovedkriteriet vi bruker er indikatorenes betydning for antall drepte eller hardt skadde. For 17 av indikatorene samler Statens vegvesen periodisk inn data gjennom "tilstandsundersøkelser". Vi foreslår her en rekke metodiske forbedringer som vil øke kvaliteten av disse undersøkelsene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger