Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utviklingen av organisert bildeling i Norge: 1995-2018

The development of organised car sharing in Norway: 1995-2018

Forfattere: Cyriac George, Tom Erik Julsrud
Rapportnr: 1663/2018
ISBN: 978-82-480-2207-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2184-1
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Full rapport
Summary

Bildeling er en fremvoksende teknologisk og organisatorisk innovasjon som antas å kunne kan bidra til omstilling til et mer bærekraftig mobilitetssystem. De fleste empiriske studier viser at bildelingsordninger har en netto positiv innvirkning på miljøet. Denne rapporten beskriver historien om bildeling i Norge gjennom fire perioder der vi ser på forretningsmodeller, operasjonsmodeller og brukerprofiler for ulike formene for bildeling. Den raske økningen i bruken av bildeling og antall forretningsmodeller i Norge tyder på at det er et markedsgrunnlag for dette og at nye aktører trolig vil søke å etablere seg fremover. Vi kan forventet at markedet vil fortsette å være i endring. Antallet elektriske kjøretøy er i rask vekst, og det er behov for mer forskning om miljøbelastning knyttet til bruk av el-bildeling.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger