Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utvikling i næringsstruktur og godstransport i byene Oslo, Bergen og Trondheim

Utvikling i næringsstruktur og godstransport i byene Oslo, Bergen og Trondheim

Forfattere: Viggo Jean-Hansen
Rapportnr: 900/2007
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0770-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Vi har sett på endringer i næringsstrukturen i hele byen og i sentrumsområdene i de 3 største norske byene (Oslo, Bergen og Trondheim). Hva betyr slike endringer for etterspørselen etter godstransporten i by områdene? Konklusjonene er at det er svakere økonomisk utvikling i sentraene enn i byene. Trondheim har hatt en sterkere økonomisk utvikling enn de andre to byene. Etterspørselen etter varetransport har hatt en nokså parallell utvikling i alle de tre byene. Etterspørselen etter varetransport i sentrum har gått ned fra 2002 til i dag.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger