Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utvikling av mal for evaluering av Trafikksikker kommune

Utvikling av mal for evaluering av Trafikksikker kommune

Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Astrid Helene Amundsen, Beate Elvebakk, Karen Ranestad
Rapportnr: 1598/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2094-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Hovedmålet med den foreliggende studien er å utvikle en mal for evaluering av Trygg Trafikk sitt tiltak «Trafikksikker kommune». Det har vært et ønske fra oppdragsgiverne at malen skal kunne brukes til regodkjenning, og at den skal fokusere på de «myke» aspektene (f.eks. tenkemåter, holdninger) ved Trafikksikker kommune. Vi kan ikke undersøke effekter på ulykker, på grunn av små tall. I arbeidet med å utvikle en mal for evaluering har vi gjennomført intervju, feltarbeid, litteraturstudie, spørreundersøkelse og studert ulykkestall. Vi foreslår en mal for evaluering som vi har testet i tre kommuner med ulik tid som Trafikksikre kommuner. Resultatene viser at i kommunen som har vært Trafikksikker kommune lengst er det flest som har kjennskap til at kommunen er en Trafikksikker kommune, som vet hva det innebærer å være det, som rapporterer om økt fokus på trafikksikkerhet på sine arbeidsplasser, og nye måter å tenke sikkerhet på. Datagrunnlaget og designet vårt er imidlertid utilstrekkelig for å vurdere effektene av konseptet Trafikksikker kommune. Vi har et lite og skjevt utvalg, ingen kontrollgrupper eller førmålinger.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger