Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utvikling av den nasjonale persontransportmodellen i fase 5. Del B: Estimering av modeller

Utvikling av den nasjonale persontransportmodellen i fase 5. Del B: Estimering av modeller

Forfattere: Tom N Hamre, Jens Rekdal, Odd I Larsen
Rapportnr: 606/2002
ISBN: 82-480-0297-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

NTM5 er en videreutvikling av modellene for lange reiser fra NTM4. Modeller for valg av reisemiddel, reisemål og reisefrekvens er reformulert og estimert på RVU 97/98. Denne rapporten beskriver modellstrukturen og segmenteringsprinsippene som systemet NTM5 baserer seg på, og dokumenterer også de ulike estimeringsresultatene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger