Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utslipp fra personbiler med bensin-direkteinnsprøytning - Resultater fra måleprogrammet i EMIROAD 2016

Utslipp fra personbiler med bensin-direkteinnsprøytning - Resultater fra måleprogrammet i EMIROAD 2016

Forfattere: Christian Weber
Rapportnr: 1541/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1820-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten presenterer resultater fra utslippsmålinger av personbiler med GDI-motor. Rapporten bekrefter at bensinbiler slipper ut mer CO2 enn dieselbiler, men dieselbilens forsprang minker: Ved +23 °C slipper bensinbilene i gjennomsnitt ut 13,3 % mer CO2 per kilogram kjøretøymasse enn dieselbilene. Men denne forbedringen kommer til en høy pris: Ved kaldstart i kulde slipper biler med GDI-motor mer partikkelmasse en dieselbiler med partikkelfilter. Noen biler med GDI-motor viser relativ høy utslipp av NOx, men utslippet er betydelig lavere enn fra moderne dieselbiler.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger