Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utslipp fra lastebiler knyttet til bygg- og anleggsvirksomhet i Oslo - Analyse av utslipp og transport-data for ulike varegrupper

Utslipp fra lastebiler knyttet til bygg- og anleggsvirksomhet i Oslo - Analyse av utslipp og transport-data for ulike varegrupper

Forfattere: Ingrid Sundvor, Tale Ørving
Rapportnr: 1725/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2268-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Oslo kommune må gjøre kraftige kutt i CO2 utslippene innen 2030. Transportsektoren er en stor utslippskilde i Oslo og nyttetransporten må ta sin del av utslippskuttene som trengs. For å vurdere effektive tiltak for varetransporten knyttet til bygg- og anleggsvirksomhet har Klimaetaten bedt Transportøkonomisk institutt om å analysere trafikktall og beregne utslipp basert på data rapportert i lastebilundersøkelsen. Vi har kun sett på turer som starter og/eller slutter i Oslo. «Masser, stein og grus, torv og leire» utgjør den kategorien med flest tonn som transporteres, men turene er korte og utslippene er derfor ikke veldig høye sammenlignet med andre kategorier. «Materialer og utstyr» er derimot en kategori som har flere kjørte kilometer og dermed høyere utslipp. Totalt har vi beregnet at «Bygg og anlegg» bidrar med 19 % av utslippene av CO2 innenfor Oslo kommune knyttet til varetransport med lastebiler.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger