Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI-teknologi. Resultater fra måleprogrammet i EMIROAD 2015

Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI-teknologi. Resultater fra måleprogrammet i EMIROAD 2015

Forfattere: Christian Weber, Astrid Helene Amundsen
Rapportnr: 1506/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1321-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten presenterer resultater fra utslippsmålinger av personbiler og bybusser. Funnene for bybussene bekrefter tidlige resultater: Utslipp som gir opphav til lokal luftforurensing, som NOx og PM, er lave for tunge kjøretøy med Euro VI-motorer. To personbiler med dieselmotor viste lave utslipp av lokalt forurensende avgasser, bortsett fra NOx, som er høy i de fleste kjøreforhold. To personbiler med bensinmotor og direkteinnsprøytning viste høye utslipp av lokalt forurensende avgasser ved kaldstart av motoren i -7 °C. Ved varmstart av motoren var utslippene derimot lave – men for første gang viste målingene høye verdier for NOx, også for bensinbiler. Videre presenterer rapporten funn fra en internasjonal undersøkelse av utslipp fra lastebiler. Hovedfunnene er at kjøretøy med gassmotorer som kjøres på naturgass ikke fører til besparelse i klimagassutslipp, sammenlignet med dieselmotorer som kjøres på fossil diesel. Når det gjelder utslipp av lokalt forurensende avgasser, er det typegodkjenningsklassen fremfor drivstoffet som bestemmer utslippsnivået.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger