Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi. Resultater fra måleprogrammet i EMIROAD 2014

Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi. Resultater fra måleprogrammet i EMIROAD 2014

Forfattere: Christian Weber, Rolf Hagman, Astrid Helene Amundsen
Rapportnr: 1405/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1622-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Utslipp fra seks bybusser og to lastebiler med Euro VI-motor samt to diesel- og to bensinbiler (Euro 6) er testet. Resultatene tilsier så langt at bybusser og tunge kjøretøy med Euro VI-teknologi har oppnådd kraftig reduserte utslippsverdier for NOx i forhold til kjøretøy med Euro V-motorer. Det samme gjelder imidlertid ikke for Euro 6 dieselpersonbiler. De oppnår riktignok noe reduksjon av NOx-utslippet ved 23 °C i forhold til Euro 5, men ligger i virkelig trafikk over godkjenningsverdien og kan under nordiske vinterforhold slippe ut opp mot 25 ganger over godkjenningsverdien for NOx. Personbiler med bensinmotor viser derimot knapt målbare utslipp av NOx. Alle de testede kjøretøy har lave partikkelutslipp og andre regulerte utslipp. Resultatene fra kjøretøy testet i 2014 bekrefter i stor grad resultatene fra testene utført i 2013.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger