Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi - Måleprogrammet fase 2

Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi - Måleprogrammet fase 2

Forfattere: Rolf Hagman, Astrid Helene Amundsen
Rapportnr: 1291/2013
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1482-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Erfaringsmessig har nye kjøretøy ofte betydelig høyere avgassutslipp i virkelig trafikk enn hva som fremgår av typegodkjenningsverdiene. Kjøretøy med Euro 6/VI teknologi viser seg i henhold til de gjennomførte testene å ha lavere utslipp av lokalt helseskadelige avgasskomponenter enn hva som er tilfelle med tilsvarende kjøretøy med Euro 5/V teknologi. Lette kjøretøy med dieselmotor viser seg ved kjøring i virkelig trafikk og i kulde dog å ha relativt høye utslipp av NOx. Tunge kjøretøy med Euro VI motorer viser seg å ha meget lave utslipp av NOx. SCR renseteknologien er her meget effektiv. Nye kjøretøyteknologier viserer seg i enkelte tilfeller å kunne gi utslipp av lystgass (N2O) og PM, partikler.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger