Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utrygghet og risikokompensasjon i transportsystemet. En kunnskapsoversikt for RISIT-programmet.

Utrygghet og risikokompensasjon i transportsystemet. En kunnskapsoversikt for RISIT-programmet.

Forfattere: Astrid Helene Amundsen, Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 622/2003
ISBN: 82-480-0316-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten gir en kunnskapsoversikt om utrygghet og risikokompensasjon i transportsystemet. Utrygghet refererer til opplevd ulykkesrisiko og frykt for ulykker; risikokompensasjon betegner tilpasning av atferden til endret opplevd risiko og trygghet. En betydelig andel av befolkningen er utrygge i transportsystemet, men utryggheten er ikke utelukkende knyttet til risikoen for ulykker. Risikokompensasjon er best undersøkt i veitrafikk, men tilsvarende fenomener finnes i alle transportgrener. Aktuelle temaer for videre forskning pekes ut.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger