Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utredning av transportstandarden for kysten Bergen - Kirkenes

Utredning av transportstandarden for kysten Bergen - Kirkenes

Forfattere: Jon Inge Lian, Olav Eidhammer, Arne Rideng, Sverre Strand
Rapportnr: 609/2002
ISBN: 82-480-0302-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Hurtigruten gir et daglig sammenhengende transporttilbud langs kysten fra Bergen til Kirkenes og vil i 2002 ha mer enn 500 000 reisende. Mange av reisene, særlig de noe lengre, har et opplevelsesaspekt ved seg. Selv om trafikken er størst sør for Tromsø, er rutens rene transportfunksjon størst nord for Tromsø. Bortfall av statstilskudd til Hurtigruten gir behov for å kjøpe andre transporttjenester for 35-88 mill kr årlig. Det er da ikke tatt hensyn til den funksjon Hurtigruten har for godstransporten langs kysten.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger