Du er her

Utlendingers feriereiser i Norge 1995

Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland
Rapportnr: 330/1996
ISBN: 82-7133-978-8
Språk: Norwegian

Rapporten gir en oversikt over den feriebaserte utenlanske turisttrafikken til Norge i 1995. Omlag 3,2 millioner utenlandske feriegjester besøkte Norge dette året, inkludert dagsbesøkende og cruisepassasjerer. Det samlede antallet gjestedøgn var 19 millioner. Tyskland er det største utenlandske enkeltmarked. Hytte er mest brukt, men overnattingsformene varierer mellom ulike typer. Bilturistenes reisemønstre viser tildels betydelige variasjoner etter nasjonalitet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger