Du er her

Utforming av engangsavgifter på biler

Forfattere: Odd Skarstad
Rapportnr: 1017/1995
Språk: Norwegian

Det er foretatt en vurdering av utforming av avgiftsprofil og avgiftsgrunnlag for engangs-avgift på biler, herunder personbil, varebil, kombinert bil og minibuss. Det er foreslått at verdielementet fjernes, og at engangsavgiften baseres på tre elementer; bilvekt. slagvolum og motoreffekt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger