Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utfordringer og ringvirkninger for Hardanger og Setesdal knyttet til Rv9 og Rv13

Utfordringer og ringvirkninger for Hardanger og Setesdal knyttet til Rv9 og Rv13

Forfattere: Karl-Erik Hagen, Petter DybedalKarl-Erik Hagen
Rapportnr: 528/2001
ISBN: 82-480-0212-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Bortsett fra turisttrafikk i sommermånedene, er det lite gjennomgående trafikk på transportkorridoren Rv13/E134/Rv9 (Indre Hardanger - Setesdalen - Kristiansand). Potensialet for framtidig bruk vurderes bl.a. ut fra infrastrukturstandard og næringslivets og samfunnets kostnader ved nevnte trasé og for alternative traseer til Østlandet og europeiske land. For godstransport blir korridoren Rv13/E134/Rv9 ikke nødvendigvis førstevalget selv om flaskehalser og veistandard utbedres. Andre faktorer som f. eks. fergepriser har også avgjørende betydning for vegvalget. For turismen er en bedre veistandard nødvendig, men ikke en tilstrekkelig betingelse for vesentlig høyere trafikk. Attraksjonene/opplevelsene underveis sammenliknet med konkurrende turistruter, f. eks. Jær - ruten, er også vesentlig.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger