Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utfordringer innen godstransport i Oslo og Akershus. NTP 2006 - 2015

Utfordringer innen godstransport i Oslo og Akershus. NTP 2006 - 2015

Forfattere: Viggo Jean-Hansen, Øystein Engebretsen
Rapportnr: 580/2002
ISBN: 82-480-0268-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Ved bruk av nettverksmodellen NEMO er det sett på godstransporten inn og ut av Oslo og Akershus: Det er et samlet godsomslag på 110 mill tonn innen området. Om lag 50 mill tonn kommer inn til dette området, mens 36 mill tonn sendes ut av området og 24 mill tonn forbrukes innen området. Stykkgods og våtbulk er de tyngste vareslagene i godsstømmene. Rapporten tar for seg mulige utviklingstrekk som vil påvirke størrelsene og strukturen av godsstrømmene. Dette er økt import av næringsmidler på bekostning av norsk produksjon, overgang fra lastebil til mer miljøvennlig transport fra Oslo havn til Alnabru. Det er også drøftet sannsynlige virkninger for godstransporten i Oslo ved at vesentlige deler av fergetrafikken bortfaller dersom tax-free-handelen forsvinner som innen EU. I analysen er det forutsatt at Oslo havn og Alnabru-terminalen er lokalisert som i dag. Vi har imdlertid sett på sannsynlige virkninger på transportmiddelfordelingen av at lokaliseringen av disse endres.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger