Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utenlandske turisters opplevelser av stillhet og støy i norske vinterlandskaper

Utenlandske turisters opplevelser av stillhet og støy i norske vinterlandskaper

Forfattere: Jens Kristian Steen Jacobsen
Rapportnr: 687/2003
ISBN: 82-480-0391-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten belyser opplevelser av støy og stillhet blant utenlandske vinterferiegjester i Norge. Opplevelse av stillhet er viktig for anslagsvis 70 prosent av de utenlandske vinterferiegjestene. Like mange av de utenlandske bilturistene i vintersesongen syntes at støy fra motorisert ferdsel i naturmiljøer er forstyrrende. Bare en svært liten andel på rundt to prosent av de utenlandske bilturistene hadde kjørt snøscooter under oppholdet i Norge. Rapporten er basert på data fra TØIs gjesteundersøkelse.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger