Du er her

Utenlandske skiturister i Norge 2007

Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng
Rapportnr: 918/2007
ISBN: 978-82-480-0807-1
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0808-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Nær halvparten av alle overnattingsgjester som kom til Norge vinteren (januar – april) 2007, oppga at de var på vinter-/ skiferie. Dette svarer til om lag 330 000 skiturister, som tilbrakte i alt 2,16 millioner gjestedøgn i Norge. Vel halvparten av skituristene er bosatt i Danmark, en fjerdedel kommer fra Sverige og de resterende fordeler seg forholdsvis jevnt mellom Tyskland, Storbritannia, Nederland og gruppen av øvrige land. Leid hytte er den vanligste overnattingsformen. Gjennomsnittlig forbruk per gjestedøgn og for hele oppholdet under ett er hhv ca kr 750 og vel kr 4500. Bare 15 prosent av skituristene er førstegangsbesøkende. Interessen for alpin skisport gjør seg sterkt gjeldende, spesielt blant skituristene fra Danmark og Sverige, mens orienteringen mot langrenn/ turgåing er relativt stor blant briter, nederlendere og tyskere.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger