Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utenlandske bilturisters fiske i saltvann i Norge 2004

Utenlandske bilturisters fiske i saltvann i Norge 2004

Forfattere: Jens Kristian Steen Jacobsen
Rapportnr: 788/2005
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0539-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Transportøkonomisk institutt undersøkte i 2004 omfanget av saltvannsfiske blant turister som reiste ut av Norge med utenlandskregistrert bil. Dette er en utvalgsundersøkelse, med vanlige feilmarginer for slike studier. Utenlandske bilturister som fisket i saltvann i Norge i 2004 hadde en gjennomsnittsfangst på 13 kilo filet per reisefølge/kjøretøy om sommeren og høsten, mens fangsten i vintersesongen var noe høyere, mellom 15 og 16 kilo. Rapporten finnes kun i elektronisk utgave

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger