Du er her

Utenlandsk bilturisme i Norge 1997

Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland
Rapportnr: 383/1998
ISBN: 82-480-0039-7
Språk: Norwegian

Rapporten gir en oversikt over den delen av de utenlandske gjestene i Norge som reiste ut av landet på veg eller ferge i 1997. Av de om lag tre millioner gjestene som hadde dette reise-mønsteret, var ca to millioner overnattingsgjester, mens de øvrige var i Norge på dagsbesøk. Ni av ti besøkende var på ferie-/fritidsreise, mens de resterende var på forretningsreise. Rapporten gir også en nærmere beskrivelse av utenlands-trafikken for vinter-, sommer- og høstsesongen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger