Du er her

Utenlandsk bilturisme i Norge 1996

Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng
Rapportnr: 353/1997
ISBN: 82-480-005-4
Språk: Norwegian

Rapporten gir en oversikt over den feriebaserte utenlandske turisttrafikken på veg og ferge til Norge i 1996. Omlag 2,8 millioner utenlandske feriegjester besøkte Norge dette året, inkludert dagsbesøkende og cruisepassasjerer. Det samlede antallet gjestedøgn var 13,4 millioner, en nedgang på seks prosent fra året før. Tyskland er fortsatt det største utenlandske enkeltmarked. Bilturistenes vurderinger av miljøstandard, prisforhold og aktivitetsinteresser i Norge er også analysert i rapporten. Undersøkelsen baserer seg på tellinger og intervjuundersøkelser ved grensepasseringer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger