Du er her

Utenlandsk bilturisme i Nord-Norge

Forfattere: Jens Kristian Steen Jacobsen
Rapportnr: 354/1997
ISBN: 82-480-0006-0
Språk: Norwegian

Rundt en tredel av de utenlandske bilturistene som overnatter i Norge, besøker Nord-Norge i løpet av reisen. Gjennomsnittlig oppholdstid i Norge sommeren 1996 var 8,5 netter. Hver tredje utenlandske bilturist i Nord-Norge kommer fra Finland, en firedel er tyske, mens en femdel er svenske. Bilturistene er mest opptatt av å se vakre landskaper, oppleve intakt natur, samt reise omkring og se nye steder. Camping er vanligste overnattingsform, viser spørreundersøkelser blant bilturister ved utreise fra Norge.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger