Du er her

Utenlandsk bilturisme i Nord-Norge

Forfattere: Jens Kristian Steen Jacobsen
Rapportnr: 354/1997
ISBN: 82-480-0006-0
Språk: Norwegian

Rundt en tredel av de utenlandske bilturistene som overnatter i Norge, besøker Nord-Norge i løpet av reisen. Gjennomsnittlig oppholdstid i Norge sommeren 1996 var 8,5 netter. Hver tredje utenlandske bilturist i Nord-Norge kommer fra Finland, en firedel er tyske, mens en femdel er svenske. Bilturistene er mest opptatt av å se vakre landskaper, oppleve intakt natur, samt reise omkring og se nye steder. Camping er vanligste overnattingsform, viser spørreundersøkelser blant bilturister ved utreise fra Norge.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger