Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998

Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998

Forfattere: Jens Kristian Steen Jacobsen
Rapportnr: 439/1999
ISBN: 82-480-0102-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Sommeren 1998 var det rundt 400 000 utenland-ske bilturister som overnattet i Norge og som besøkte det nordlige Norge. Det innebærer en moderat vekst på rundt tre prosent fra foregående år. Rundt fire av 10 utenlandske bilturister som overnattet i Norge, besøkte Nord-Norge og Nord-Trøndelag i løpet av reisen. Bilturistene i lands-delen har en gjennomsnittlig oppholdstid i Norge på 8 netter. Tre av 10 er finske, like mange kommer fra Sverige, mens en femdel er tyske. Camping er vanligste overnattingsform.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger