Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1977

Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1977

Forfattere: Jens Kristian Steen Jacobsen, Jan Vidar Haukeland
Rapportnr: 399/1998
ISBN: 82-480-0057-5
Språk: Norwegian

Sommeren 1997 var det rundt 439 000 utenlandske bilturister som overnattet i Norge og som besøkte det nordlige Norge. Det innebærer en svak vekst fra foregående år. Rundt fire av 10 utenlandske bilturister som overnattet i Norge, besøkte Nord-Norge og Nord-Trøndelag i løpet av reisen. Bilturistene i landsdelen har en gjen-nomsnittlig oppholdstid i Norge på 7,5 netter. Tre av 10 er finske, nesten like mange kommer fra Sverige, mens en femdel er tyske. Bilturistene er særlig opptatt av å se landskaper, nye steder, kystsamfunn, få ny kunnskap og være på farten. Camping er vanligste overnattingsform.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger