Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Ungdoms reiseaktivitet og holdninger til transport og miljø. En undersøkelse blant ungdom i Oslo

Ungdoms reiseaktivitet og holdninger til transport og miljø. En undersøkelse blant ungdom i Oslo

Forfattere: Unni B Lodden
Rapportnr: 410/1998
ISBN: 82-480-0069-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Undersøkelsen gir kunnskap om ungdoms aktiviteter, reisemåtene til ulike aktiviteter, transporterfaringer i oppveksten, holdninger til trafikk og miljøspørsmål, samt sosialisering til transportmiddelbruk og reiseatferd. Prosjektet har gitt kunnskap om hvordan vi ”lærer” våre reisevaner, om forholdet mellom holdninger til transportmidlene, bruken av dem og i hvilken utstrekning disse holdningene har sammenheng med bevissthet omkring trafikk-relaterte miljøproblemer. Undersøkelsen ble gjennomført som en postenquete blant ungdom i aldersgruppen 13 til 20 år i Oslo. Resultatene viser blant annet at ungdoms holdninger til kollektivtransport er mer positive blant de yngste enn blant de eldste i utvalget, at ungdom er fullt klar over miljøskadene forårsaket av biltrafikken og at foreldrenes transportpraksis spiller en viktig rolle for ungdoms transportmiddelbruk og holdninger til transport og miljø.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger