Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Ulykkesrisikoen til norske og utenlandske tunge godsbiler i Norge

Ulykkesrisikoen til norske og utenlandske tunge godsbiler i Norge

Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Inger Beate Hovi
Rapportnr: 1801/2020
ISBN: 978-82-480-2326-5
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2322-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Studien sammenlikner ulykkesrisikoen til norske og utenlandske tunge godsbiler i Norge basert på tall fra perioden 2007-2018. Norske godsbiler har lavest ulykkesrisiko, med 0,25 personskader per million kjørte km. Godsbiler fra øvrig EU15 (0,66) hadde over 2,5 ganger høyere ulykkesrisiko enn de norske, etterfulgt av svenske kjøretøy (0,48), øvrig EU28 (0,39), polske og baltiske (0,39) og danske kjøretøy (0,35). Risikoen har gått betydelig ned i perioden, for alle gruppene. For å se bort fra årlige variasjoner, sammenlikner vi risikoen for norske og utenlandske tunge godsbiler i to seksårsperioder: 2007-2012 og 2013-2018. Risikoen til begge gruppene er nær halvert i den andre seksårsperioden. I tillegg, er ulykkesrisikoen til utenlandske tunge godsbiler nesten dobbelt så høy som ulykkesrisikoen til tunge godsbiler fra Norge, i begge perioder.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger