Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Ulykkesrisiko for tunge godsbiler på norske veger: Sammenlikning av norske og utenlandske aktører

Ulykkesrisiko for tunge godsbiler på norske veger: Sammenlikning av norske og utenlandske aktører

Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Inger Beate Hovi, Elise Caspersen, Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 1327/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1535-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne studien av ulykkesrisikoen for norske og utenlandske tunge godsbiler på veg i Norge viser at utenlandskregistrerte godsbiler har høyere ulykkesrisiko enn norskregistrerte godsbiler. Norske og danske godsbiler har en ulykkesrisiko på 0,32-0,35 personskadeulykker per millioner kjørte km. Godsbiler fra øvrig EU15 (0,91) har over 2,5 ganger høyere ulykkesrisiko enn disse, etterfulgt av polske og baltiske kjøretøy (0,68), svenske (0,62) og øvrig EU27 (0,59). Gjennomsnittlig ulykkesrisiko for alle tunge godsbiler i Norge var 0,34 personskade-ulykker per million kjørte km. Vi har identifisert to faktorer som kan medvirke til å forklare forskjellen. Det er vinterkjøring, der vi fant at øvrige nasjoner har en større andel ulykker i vinterhalvåret enn kjøretøy fra Skandinavia, og at det ser ut til å være mer krevende å kjøre i noen norske landsdeler (Vest-Norge/Trøndelag /Nord-Norge) for utenlandske sjåfører. Det er mange usikkerheter knyttet til resultatene og disse må derfor tolkes med en viss varsomhet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger