Du er her

Ulykkeskostnader for jernbanen

Forfattere: Karl-Erik Hagen
Rapportnr: 1081/1997
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Samfunnets totale kostnader ved jernbane-ulykker, inklusiv velferdstap ved ulykker, er beregnet til ca. 104 mill. årlig. Skadekostnadene er blant annet fordelt etter ulykkestype og skadegrad. Kostnadstallene er usikre. Beregningsmodellen som er lagt inn på regneark bør relativt ofte rulleres.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger