Du er her

Ulykker med moped og lett motorsykkel

Forfattere: Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 749/2004
ISBN: 82-480-0461-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Ulykker med moped og lett motorsykkel har økt de senere år, og eneulykkene har økt mest. Risikoen for å bli hardt skadd eller drept er ikke økt. Ungdom er mest utsatte i ulykker med moped og lett mc, men andelen voksne som skades på moped har økt de senere år. Personbiler er vanligste motpart i kollisjoner. De fleste ulykker skjer i sommerhalvåret og på vanlige ukedager om ettermiddagen. Rapporteringen av materielle skader varierer med alder på kjøretøyet, trolig pga varierende kaskoandel.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger