Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Uerfaren bak rattet. Hva forklarer nye føreres ulykkesreduksjon de første månedene med førerkort?

Uerfaren bak rattet. Hva forklarer nye føreres ulykkesreduksjon de første månedene med førerkort?

Forfattere: Fridulv Sagberg, Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 656/2003
ISBN: 82-480-0355-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Vel 1400 bilførere som hadde hatt førerkort i 1, 5 eller 9 måneder, deltok i en spørreundersøkelse om kjøreatferd. 130 deltok dessuten i en videotest på oppfattelse av faresituasjoner. De minst erfarne rapporterte flere feilhandlinger, og de reagerte langsommere og på færre faresituasjoner. Økt mental belastning (regneoppgave) under testen førte til flere irrelevante reaksjoner. Regneoppgaven førte til økt reaksjonstid blant menn og kortere reaksjonstid blant kvinner. De nye førerne ble også sammenlignet med en gruppe førere som hadde hatt førerkort i flere år. Spørreskjemaresultatene viste at de mest erfarne er bedre til å samhandle med andre trafikanter. De påviste forskjellene bidrar trolig til å forklare at ulykkesrisikoen avtar svært raskt de første månedene etter førerprøven, og resultatene gir dermed ytterligere støtte for at økt mengdetrening kan redusere risikoen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger