Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Turistopplevelser i et kystlandskap. Naturromantikk og autentisitetssøking i fiskevær i Lofoten

Turistopplevelser i et kystlandskap. Naturromantikk og autentisitetssøking i fiskevær i Lofoten

Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Mette Ravn Midtgard
Rapportnr: 500/2000
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Rapporten viser hvorledes individuelle turister fortolker naturomgivelser og menneskeskapte aspekter ved fiskeværene i Lofoten. Turistenes persepsjon og vurderinger av kystlandskapet og fiskeværene ble kartlagt sommeren 1999 gjennom kvalitative intervjuer med rorbugjester på tre ulike steder i Lofoten; Nusfjord, Henningsvær og Nyvågar. Intervjumaterialet gir et klart inntrykk av at Lofotens natur og dramatiske landskap fremstår som overveldende, og spesielt kombinasjonen av spisse, alpine fjelle omgitt av fjorder og hav anses for å være helt unik. Grønne fjell, fargerike markblomster og saftig engslått gir en visuell opplevelse av et frodig kystlandskap. Mange finner ro og fred i slike naturomgivelser. Dette er en kvalitet som verdsettes fordi det gir et avbrekk fra en ofte krevende og strevsom hverdag. Mange bruker mye tid på å betrakte naturfenomener og ta innover seg naturens egne rytmer. Rorbuenes lokalisering ved sjøkanten skaper en spesiell nærhet til denne naturverdenen. Informantene anser Nusfjord, Nyvågar og Henningsvær for å være typiske for Lofoten, både på grunn av lokaliseringen og det bebygde miljøet. De fleste informantene som oppholdt seg i opprinnelige rorbuer, betraktet disse som ekte og autentiske. De var også tilfredse med den relativt enkle standarden på disse eldre rorbuanleggene. De som bodde i turistanlegg av nyere dato tilla komfort- og serviceaspektene større vekt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger