Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Turismeattraksjoner. Teoretisk forståelse og praktisk tilrettelegging

Turismeattraksjoner. Teoretisk forståelse og praktisk tilrettelegging

Forfattere: Jens Kristian Steen Jacobsen
Rapportnr: 352/1997
ISBN: 82-480-0004-4
Språk: Norwegian

Denne rapporten redegjør for oppfatninger av turismeattraksjoner og drøfter en del sentrale aspekter ved turisters opplevelser av attraksjoner. Videre diskuteres problemer og muligheter ved tilrettelegging ved attraksjoner. Rapporten tar utgangspunktet i en forståelse av ulike typer turister, med tanke på optimal tilfredsstillelse av opplevelsesønsker.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger