Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Turer til fots og på sykkel. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005

Turer til fots og på sykkel. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005

Forfattere: Liva Vågane
Rapportnr: 858/2006
ISBN: 82-480-0686-7
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0687-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

I den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 (RVU 2005) er ca 17 500 personer fra 13 år intervjuet om sine reiseaktiviteter og reisemønstre. Denne rapporten tar for seg reiser som foregår til fots eller med sykkel. En av tre har foretatt en reise til fots, og seks prosent har syklet i løpet av en gjennomsnittsdag. Gangturene er i gjennomsnitt 1,7 kilometer, sykkelturene 3,2 kilometer. Kvinner, ungdom og bosatte i storbyene går mest. Syklistene er først og fremst ungdom. Andelen som sier at de går daglig, øker med alder, men er stabil fra 30-40 års alderen. Menn, aldersgruppen 35-44 år og bosatte i mindre sentrale områder kjører oftest bil på kortere reiser og har derfor størst potensial for å gå og sykle mer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger