Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trygghet i transport. Oppfatninger av trygghet ved bruk av ulike transportmidler.

Trygghet i transport. Oppfatninger av trygghet ved bruk av ulike transportmidler.

Forfattere: Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 702/2004
ISBN: 82-480-0408-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Kollektive transportmidler oppfattes som tryggere enn private, men oppfatningene påvirkes av nylig inntrufne ulykker og mediaomtalen av dem. Motorsykkel oppfattes som mest utrygt, deretter sykkel og gange. Privat bil oppfattes enda tryggere, men ikke så trygt som fly, tog, buss og båt. Menn opplever transportmidlene som tryggere enn kvinner, og yngre opplever generelt mer trygghet enn eldre, med visse unntak. De som har førerkort for motorsykkel oppfatter dette som et mer trygt kjøretøy enn de som ikke har førerkort. De som har førerkort for bil opplever at det er tryggere å kjøre selv enn å være passasjer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger