Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trøtthet, sovning og redusert årvåkenhet som risikofaktorer ved bilkjøring.

Fatigue, sleepiness and reduced alertness as risk factors in driving

Forfattere: Fridulv Sagberg, Paul Jackson, Hans-Peter Krüger, Alain Muzet, Adrian Williams
Rapportnr: 739/2004
ISBN: 82-480-0450-3
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten er basert på presentasjoner fra en workshop om trøtthet og bilkjøring som TØI arrangerte innenfor EU-prosjektet IMMORTAL i september 2003. Temaene som presenteres og diskuteres omfatter: 1) Omfang av trøtthet og sovning blant bilførere, og ulykker som følge av dette. 2) Det biologiske grunnlaget for søvn, samt medisinske og kliniske aspekter. 3) Simulatorstudier av indikatorer på trøtthet. 4) Bevegelser av øyne og øyelokk som indikatorer på trøtthet under kjøring. 5) Varslingssystemer i bilen for å motvirke kjøring i trøtt tilstand. 6) tiltak mot trøtthet blant yrkesførere.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger